ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เยี่ยมสนามแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์ 2561” ระดับจังหวัด

 

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ในฐานะเจ้าภาพหลักการจัดการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” ครั้งที่ 1 ระดับจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะออกตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อย สร้างขวัญและกำลังใจให้นักกีฬา /คณะกรรมการตัดสิน และคณะกรรมการดำเนินงาน ซึ่งทำการแข่งขันระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 16-.17 พฤศจิกายน 2561 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาในระดับจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์”ครั้งที่ 1 ระดับภาคเหนือ โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 เขตพื้นที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา จัดหาสถานที่แข่งขัน คณะกรรมการตัดสิน กำหนดหลักเกณฑ์การแข่งขันตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด สำหรับประเภทกีฬาที่แข่งขันในวันนี้ประกอบด้วย ฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี / 15 ปี แข่งขันที่สนามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ เซปักตะกร้อ ชาย/หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และ 15 ปี แข่งขันที่สนามกีฬา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก  วอลเล่ย์บอล ชาย/หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และ 15 ปี แข่งขันที่โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ซึ่งการแข่งขันดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยทุกประเภทกีฬา