สพฐ.สร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนโดยใช้จิตวิทยาคลินิกเป็นฐาน

วันที่ 2 มีนาคม 2563  นายธีร์ ภวังคนันท์  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ  รักษาการในตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนโดยใช้จิตวิทยาคลินิกเป็นฐาน  ระหว่างวันที่ 2 -3 มีนาคม 2563  ณ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา จังหวัดอุดรธานี

โดยมี ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กล่าวต้อนรับในนามเจ้าภาพจัดการประชุม นายพรชัย โพคันโย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 กล่าวต้อนรับในฐานะประธาน cluster 10

สำหรับการจัดการประชุมฯ ครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายจังหวัด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน

ภาพ / ข่าว : ปชส.สพม.20 / ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผอ.โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา