ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม และนิเทศ ติดตามยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดที่ต้องได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วย นายประสพ เกรติกุล ผอ.รร.วัดอินทบูรพา นายอรรถพล พิมพ์นนท์ ผอ.รร.บ้านทุ่งสว่าง นายวัชเรนทร์ สุตะนนท์ ผอ.รร.บ้านสวายสอ นายมนต์ชัย เลี้ยงรักษา และนางอัจฉรา บัวแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกตรวจเยี่ยม และนิเทศ ติดตามยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ที่อยู่ในสถานะที่ต้องได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคลด และโรงเรียนบ้านหนองขอน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการนี้ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 กล่าวว่า ขอให้คณะครูทุกคนช่วยกันวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และเมื่อเราทราบว่ามีปัญหาตรงไหนขอให้แก้ไขเพื่อพัฒนาในจุดๆนั้นให้ตรงจุด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะช่วยกันเข้าไปแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้น พร้อมให้กำลังใจและขอบคุณชุมชนที่ให้ความสำคัญ และร่วมมือกันในการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน