ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ พบปะกรรมการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  พบปะกรรมการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และมอบแนวทางเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒, นายนนทิศักดิื ผาผาย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒