ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ประธานเปิดกีฬา “ครูดงเกมส์” ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓  ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “ครูดงเกมส์ ครั้งที่ ๓๗” ประจำปี ๒๕๖๓ สหวิทยศึกษามิตรภาพมวเหล็กเป็นภาพ โดยมี นายพนม เปียสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ประธานสหวิทยศึกษามิตรภาพมวกเหล็ก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวเป็นการเชื่่อมความรัก ความสามัคคีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในสังกัดอำเภอมวกเหล็กและอำเภอวังม่วง ๔ สหวิทยศึกษา ได้แก่ สหวิทยศึกษาวังม่วงชลสิทธิ์, สหวิทยศึกษาลำพญา, สหวิทยศึกษาซับสนุ่นหนองย่างเสือ และสหวิทยศึกษามิตรภาพมวกเหล็ก รวม ๕๓๘ คน เข้าร่วมกิจกรรม ในการเดินขบวนพาเหรดยังได้มีการรณรงค์หยุดเผาป่า ร่วมใจกันคิด หยุดวิกฤตไฟป่า รวมทั้งขบวนพาเหรดงดงามการศึกษาพัฒนาเด็ก การนี้ นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ณ สนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘ (วัดเหวลาด) ตำบลเหวลาด อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และในปีถัดไปกีฬาครูดงเกมส์ ครั้งที่ ๓๘ สหวิทยศึกษาวังม่วงชลสิทธิ์ เป็นเจ้าภาพ