สทร.อบรมปฏิบัติการการใช้งานแพลตฟอร์ม (OBEC Content Center )

รองเลขาธิการ​ฯ​ ดร.กวินทร์​เกียรติ​ นนธ์พละ​ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
การอบรมปฏิบัติการการใช้งานแพลตฟอร์ม (OBEC Content Center )
จัดโดย กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ โรงแรม เบลล่าบี อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
การอบรม จะแบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น โดยแต่ละรุ่นใช้เวลาอบรม 2 วัน
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2563 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2563