สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 10/2563

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 มอบให้ นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานฯ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.”ครั้ง 10/ 2563  โดยมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. ดำเนินรายการ เพื่อนำข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดการศึกษา และนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะในช่วงนี้เรื่องที่สำคัญคือการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก ซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก จึงขอให้หน่วยงานในสังกัด สพฐ.นำมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติโดยเคร่งครัด จากนั้นได้ประชุมสภากาแฟในการขับเคลื่อนการ ปฏิบัติงานของกลุ่มงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3