สพป.ชม.2 จัดการวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563ณ ห้องเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โดยได้รับความร่วมมือจากทีมศึกษานิเทศก์ที่มาทำการทดสอบประเมินผล พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่นักเรียนและผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอน ในโอกาสนี้ ดร.สมนึก นาห้วยทราย และนายบรรจงศักดิ์ สมส่วน รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ได้พบปะให้กำลังใจแก่คณะผู้ปกครอง และชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาโดยครอบครัว พร้อมทั้งหารือรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองรวมถึงแนวทางการจัดการศึกษาโดยครอบครัว