ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมดี ผอ.สพป.กพ.2 เป็นประธานการประชุมพิจารณาขอรับเงินอุดหนุน จาก อบจ.

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ท่านสมศักดิ์ เอี่ยมดี ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โครงการส่งเสริมการศึกษาจ้างครูสอน โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์และโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมวิบูล สพป.กำแพงเพชร เขต 2