สพป.เชียงราย เขต 1 ประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามตัวชี้วัด (Key performance indicators) ในระยะเวลา 1 ปี โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงชัน

วันที่ 12 มีนาคม 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประกอบด้วยดร.สายสวาท วิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิและอดีต ผอ.สพท.เชียงราย เขต 3 นายสมนึก จันทร์แดง ผอ.ร.ร.บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) โดยมี นายสุรเจต ปาลี ผอ.ร.ร.ผาขวางวิทยา และผอ.สถานศึกษากลุ่มห้วยชมพู กลุ่มแม่ยาว-ดอยฮางให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ไปประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามตัวชี้วัด (Key performance indicators) ในระยะเวลา 1 ปี เพื่อประเมิน นายอดิสร อินสาร ผอ.ร.ร.บ้านกกน้อยวิทยา ต.ห้วยชมภู และนายสุวัฒน์ พลนรัตน์ ผอ. ร.ร.บ้านผาเสริฐ ต.ดอยฮาง ซึ่งทั้ง 2 โรงเรียนอยู่ในพื้นที่ภูเขาสูงชันและเส้นทางทุรกันดาร ระยะทาง

45 กิโลเมตรจาก อ.เมือง จ.เชียงราย