สพป.นครปฐม เขต 1 ศึกษาดูงาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

 

 

วันที่ 20 พ.ย.2561  ข้าราชการ สพป.นครปฐม เขต 1 นำโดย นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1  เดินทางศึกษาดูงาน ด้านการนำเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) โดยมี นางสาวไพลิน  เกตุธิโภค ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคค บรรยายสรุปการดำเนินงาน ให้แก่คณะศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมพระยานคร สพป.ปข. 2  ณ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ซึ่ง เป็นหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการกรอกรายงานข้อมูล  ITA  ได้ ลำดับ 4 ระดับประเทศ มีผลคะแนนสูง เพื่อนำแบบอย่างที่ศึกษาดูงาน มาปรับปรุงงานของตนเอง บรรยากาศการศึกษาดูงานเป็นไปด้วยความสนใจ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน โดยมี นายสุรินทร์  บัวงาม และนายวัฒชัย  วรรณพิรุณ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ให้การต้อนรับ