สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมใจสู้ภัย COVID-19

นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ ,นายธิติวุฒิ นาคุณทรง,นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่่างเคร่งครัด ทั้งนี้ได้มีหนังสือราชการแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดได้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ อย่างเคร่งครัด โดยให้ติดตามข้อมูล ข่าวสารและสถานการณ์ที่เชื่อถือได้ จากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมใจสู้ภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว