ครู นักเรียน รร.บ้านถ้ำตลอด เดินรณรงค์ให้ความรู้ไวรัสโคโรน่า (COVID -19) ให้ตระหนัก อย่าตระหนก

ครู นักเรียน รร.บ้านถ้ำตลอด เดินรณรงค์ให้ความรู้ไวรัสโคโรน่า (COVID -19) ให้ตระหนัก อย่าตระหนก

..**เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางดารุณี สุวรรณชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำตลอด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เปิดเผยว่า ตนได้นำคณะครู นักเรียน เดินรณรงค์ให้ความรู้และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่  (COVID-19)  พร้อมสร้างสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม และแจกจ่ายสบู่กระดาษสมุนไพรผลผลิตจากโครงงานนักเรียนให้กับผู้ปกครองชุมชนไว้ใช้ล้างมือเพื่อทำความสะอาดให้ถูกวิธีและถูกสุขอนามัย รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้หลีกเลี่ยงการอยู่ร่วมกันในที่ชุมชนมากๆ ให้สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อย ๆ ให้อยู่แบบตระหนักแต่อย่าตระหนกเพื่อการปลอดเชื้อโรคของทุกคน

..**ด้านเด็กหญิงสลิลทิพย์  อักษรพันธ์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอดกล่าวเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และผอ.ได้มีนโยบาย 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณครูให้คิดโครงงาน ตนเองกับเพื่อน ๆ จึงได้คิดทำสบู่กระดาษสมุนไพรขึ้นเพื่อให้ครูนักเรียนในโรงเรียนได้ใช้ล้างมือป้องกันเชื้อโรคดังกล่าว และผู้อำนวยการเห็นถึงประโยชน์จึงให้ดำเนินการจัดทำแจกจ่ายผู้ปกครอง ชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์และป้องกันเชื้อโรคดังกล่าว