สพป.นศ.2 จัดกิจกรรมผู้นำพัฒนาดูแลช่วยเหลือนักเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง

สพป.นศ.2 จัดกิจกรรมผู้นำพัฒนาดูแลช่วยเหลือนักเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง

สพป.นศ.2 จับมือ 3 หน่วยงานทางการเงินแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

สพป.นศ.2 จับมือ 3 หน่วยงานทางการเงินแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

1 2 3 29