สพป.นศ.2 จัดกิจกรรม จิตอาสา Kick off :Big Cleaning Day ทำความดี ถวาย ร.10

*//วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายมนูญ รักดี ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 นายสุชาติงพงษ์ ทรงทอง, นางวันเพ็ญ ชูโชติ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมกิจกรรม Kick off Big Cleaning Day ทำความดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมสนองนโยบายของรัฐบาล โดยให้ความสำคัญในการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลำดับแรก และนโยบายมหาดไทย โดยช่วยกันรักษาความสะอาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหน่วยงาน ซึ่งร่วมทำความสะอาดบริเวณสถานที่สาธารณะ และบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ห้องปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อให้ทุกพื้นที่มีทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย