#สพป.เชียงราย เขต 1 ประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามตัวชี้วัด (Key performance indicators) ในระยะเวลา 1 ปี ในพื้นที่อำเภอเวียงชัย

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.ชร เขต 1 พร้อมด้วย นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษาและ นายผจญ กุณา ผอ.ร.ร.บ้านดู่ (สหราษฏร์พัฒนาคาร) คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามตัวชี้วัด (Key performance indicators) ในระยะเวลา 1 ปี เพื่อประเมิน ว่าที่ร้อยตรีหญิง ทิชากร ไชยชมภู ผอ.ร.ร.บ้านร่องห้า ต.ผางาม และ ดร.วรกมล สุตะวงค์ ผอ.รร.บ้านสมานมิตร ต.ดอนศิลา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมผู้บริหารอำเภอเวียงชัย พร้อมทั้งคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ได้ร่วมให้กำลังใจ และให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ทั้งสองโรงเรียน ณ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย