สพฐ. จัดมาตรการเข้มรับมือโควิด-19 คัดกรอง-วัดอุณหภูมิ-ฆ่าเชื้อในสำนักงาน

วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ออกมาตรการและแนวทางในการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ภายในอาคารสำนักงานของ สพฐ. โดยแบ่งมาตรการออกเป็น 3 มาตรการ ซึ่งขณะนี้ สพฐ. กำลังดำเนินการตามมาตรการที่ 1 และ 2 ดังนี้

มาตรการที่ 1 (การป้องกัน)

– แจ้งให้บุคลากร สพฐ. ทุกคน ติดป้ายแสดงตนตลอดเวลา

– จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง Covid-19 ของ สพฐ. โดยตั้งอยู่ ณ ห้องรับรองบริเวณหน้าอาคาร สพฐ. 1

– จัดตั้งจุดคัดกรองและจัดเจ้าหน้าที่ 2 คน วัดอุณหภูมิ ทางเข้า-ออก/ลิฟต์ ทุกอาคาร

– ทำความสะอาดห้องน้ำ/ลิฟต์ เป็นระยะ โดยเฉพาะช่วงเวลาก่อนเข้าทำงาน ก่อนพักเที่ยง และก่อนเลิกงาน โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ/ผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป

– เตรียมเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง น้ำยาทำความสะอาด ถังขยะอันตราย ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

– ทำความสะอาดรถยนต์ราชการทุกคัน

– ติดสติกเกอร์สีเพื่อจำแนกผู้ที่ผ่านการคัดกรองในแต่ละวัน

– ก่อนไปทำงาน ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล เพื่อใช้สำหรับตนเองและเพื่อนร่วมงาน

– หากบุคลากรพบว่าตนเองมีอาการป่วย ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน หรือหากมีเหตุจำเป็นให้ต้องไปทำงาน ควรสวมหน้ากากอนามัย

– หากสังเกตเห็นเพื่อนร่วมงานมีอาการไอ จาม ผิดปกติ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

– ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดตามวงรอบ

มาตรการที่ 2 (การส่งต่อ)

– จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง/ติดตามสถานการณ์ โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อควบคุมพื้นที่

– เมื่อตรวจพบผู้เข้าข่ายติดเชื้อ ให้ส่งต่อโรงพยาบาลใกล้เคียงที่ประสานการปฏิบัติไว้แล้ว

– ปิดสถานที่ที่พบผู้เข้าข่ายติดเชื้อ เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค

มาตรการที่ 3 (การดูแล เฝ้าระวัง)

– ลดการปฏิบัติงานในสำนักงาน

– จัดกลุ่มผู้ปฏิบัติงานกลุ่มละ 3 คน ผลัดละ 1 คนต่อกลุ่ม เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงาน ส่วนอีก 2 คน ให้ปฏิบัติหน้าที่และประสานงาน/ส่งงาน ผ่านทางระบบออนไลน์

– เหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน

– จัดทีมจิตอาสาเฝ้าระวัง ประสานการดูแล และเฝ้าระวังป้องกัน

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวเพิ่มเติมว่า จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือประกาศเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ศนท.สพฐ./รายงาน