สพป.ลำพูน เขต 2 ทำความสะอาดสำนักงาน สู้โควิด-19

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพุน เขต 2 พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกันฉีดพ่นทำความสะอาดสถานที่ทำงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ รวมถึงเช็ดถูวัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน ลูกปิด ราวบันได และจุดเสี่ยงต่างๆ ด้วยแอลกฮอล์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)