สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ร่วมใจต้านภัย COVID-19

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ข้าราชการและบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้ร่วม กิจกรรมเช้าวันจันทร์ เข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระ สวดมนต์ ยืนสงบ นิ่งแผ่เมตตา ร่วมมาตรกรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยยืนห่างกันระยะประมาณ 1 เมตร จาก นั้น นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้พบปะ แจ้งข้อราชการ และได้เน้นย้ำให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส COVID- 19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด