สพป.ลำพูน เขต 2 รับนโยบายและข้อราชการจากสพฐ.ผ่านระบบทางไกล (Vedio Conference)

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 63 เวลา 09.00 น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.และผอ.กลุ่ม ร่วมรับชมการแจ้งนโยบายและข้อราชการจากสพฐ.ผ่านระบบทางไกล (Vedio Conference) ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ การบริหารงานในภาวะวิกฤตโควิด-19และการประเมินสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 , การใช้เทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน , การขอใช้โรงเรียนเป็นสถานที่กักตัวคนกลุ่มเสี่ยง , การดูแลครูและนักเรียนผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ติดไวรัสโคโรนา , การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 , การยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก , การตรวจเช็คงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 และ การบริหารงานบุคคล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อนักเรียน ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2