#สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมประชุม ผอ. สพท. ทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล (Vedio Conference)

วันที่ 24 มีนาคม 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมการประชุม ผอ. สพท. ทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล (Vedio Conference) โดยมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม ในเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การใช้เทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงานที่บ้าน การขอใช้โรงเรียนเป็นสถานที่กักตัวคนกลุ่มเสี่ยง การดูแลครูและนักเรียนที่ติดไวรัสโคโรนา ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เชื่อมโยงถึงการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 และการสอบ รอง ผอ. สถานศึกษา เป็นต้น ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย