สพป.เชียงราย เขต 1จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เช่าใช้อินเทอร์เน็ต Cluster 16

วันที่ 24 มีนาคม 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจาณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เช่น นายสุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.น่าน  เขต 2 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และ ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37  เพื่อพิจารณาการผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะเวลา 4 เดือน เริ่มมิถุนายน –กันยายน 2563 ให้กับทุกโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่ในสังกัดกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ กลุ่มที่ 16 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย