สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 12/2563

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบให้ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 12/2563 โดยมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ.เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา นำสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้ดำเนินตามนโยบายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยให้สวมใส่หน้ากากอนามัยและจัดให้นั่งห่างกัน ไม่น้อยกว่า 1 เมตร