สพป.สกลนคร เขต 1 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day รวมใจ ป้องกันภัย COVID-19

วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรม “สพป.สกลนคร เขต 1 รวมใจ ป้องกันภัย COVID-19 Big Cleaning Day ” พร้อมใจกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่อาคารอำนวยการ อาคารนิเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามจุดต่าง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยง อาทิ เช่น ราวบันได มือจับประตู ฯลฯ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทุกคนและเป็นการสร้างความมั่นใจสูงสุดให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ