สพป.ระยอง เขต ๒ ทดสอบระบบการประชุม ผ่านโปรแกรม ZOOM

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ได้ทดสอบการประชุมระบบ VDO Conference ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมทำการทดสอบระบบ รองรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ (โดยจะใช้งานจริงในวันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ในรายการผู้อำนวยการเขตสำนักงานเขตพื้นที่พบบุคลากร แทนการเข้าแถวและพบปะกันหน้าเสาธง)