จังหวัดนครปฐม เปิด สพฐ.เกมส์ เน้นให้นักเรียนไทยสุขภาพดี มีทักษะเลิศด้านกีฬา

“สพฐ.เกมส์   สพป.นครปฐม   เขต 1   ตอบรับนโยบายส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีทักษะความเป็นเลิศด้านกีฬา  มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์   เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ”

 

วันนี้ (21 พ.ย.2561) นายดุสิต   หังเสวก   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)     กำหนดจัดโครงการ  “สพฐ.เกมส์”    ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 16 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดให้มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาคและระดับชาติ และมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 1 ดำเนินการจัดการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับจังหวัด   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสนใจการอกกำลังกาย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์    สร้างเสริมพลานามัยที่ดี  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านทักษะกีฬา  รวมทั้งปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬา  โดยมุ่งเน้นคัดเลือกตัวแทนกีฬาระดับจังหวัดเข้าแข่งขันในระดับภาคและเพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีทักษะความเป็นเลิศด้านกีฬา  ซึ่งกีฬาการแข่งขันมี 7 ประเภท คือ ฟุตบอลชาย ฟุตซอลชาย วอลเลย์บอลชาย-หญิง เซปัคตระกร้อชาย บาสเก็ตบอลชาย-หญิง วิ่ง 31 ขา และคีตะมวยไทย/ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย   ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม  คณะกรรมการตัดสินจากวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  นับเป็นการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสนใจด้านกีฬาได้ค้นพบตัวเองและใช้ทักษะความสามารถของตนเองเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาต่อไป       เบญญพัฒน์ สุอมรา ภาพ/ข่าว