ดร.ประจักษ์ ศรสาลี รองผอ.สพป.กพ.2 ประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศฯ

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ท่านดร.ประจักษ์ ศรสาลี รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมวิบูล สพป.กำแพงเพชร เขต 2