สพป.สระบุรี เขต 2 Big Cleaning Day สู้ภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day สู้ภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นำโดย ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ , ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากรและลูกจ้างในสังกัด ร่วมใจทำความสะอาดครั้งใหญ่เพื่อความปลอดภัยทั้งบุคลากรในสำนักงานและผู้มาติดต่อ ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ กล่าวว่า การทำความสะอาดเราทำกันเป็นปกติทุกวันอยู่แล้ว แต่ในวันนี้เป็นการทำความสะอาดครั้งใหญ่โดยใช้แอลกอฮอล์ผสมเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ ที่เรามองไม่เห็น ไม่เว้นแม้แต่ในห้องน้ำ ทั้งนี้ ด้วยความห่วงใยสุขภาพของทุกคน ขอให้ปฏิบัติตนตามมาตรการโดยเคร่งครัด แล้วเราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน..