สพป.นครราชสีมา เขต 5  ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สพป.นครราชสีมา เขต 5  ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดย สพป.นครราชสีมา เขต 5 ได้จัดตั้งจุดคัดกรอง และจัดเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิทางร่างกายให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ  ทุกครั้งที่เข้า-ออกอาคาร และก่อนเข้าห้องประชุม ทุกวัน  หากพบว่ามีอุณหภูมิทางร่างกายสูงเกิน  37.5  องศาเซลเซียส  ให้กลับบ้านเพื่อเฝ้าระวังตนเอง เป็นเวลา 14 วัน  ผู้ที่ผ่านการคัดกรองแล้วจะได้รับสติกเกอร์สี ติดบริเวณอกด้านซ้ายมือ  เพื่อเป็นสัญลักษณ์ผ่านการตรวจคัดกรอง  ตามประกาศ สพป.นครราชสีมา เขต 5  พร้อมทั้งได้จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลให้บริการทุกจุดเข้าออกอาคาร ห้องประชุม  สถานที่ปฏิบัติงาน

“สพป.นครราชสีมา เขต 5  ไม่ตระหนก แต่ตระหนัก  ร่วมใจฝ่าวิกฤติ ต้าน COVID-19”