ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 นิเทศติดตามเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วย นายวงศ์วัฒน์ ภูมิประโคน ผอ.รร.อนุบาลประโคนชัย, ดร.นิคม ขันโสม ผอ.รร.บ้านจรเข้มาก, นายอุดร จงกล ผอ.รร.วัดบ้านไทรฯ, นายประสิทธิ์ แสงดาว ผอ.รร.บ้านโคกกลอย, นายสุทิน ทะเรรัมย์ ผอ.รร.บ้านไทรโยง และศึกษานิเทศก์ประจำพื้นที่ ออกตรวจเยี่ยม และนิเทศ ติดตามเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนวัดตะลุงเก่า และโรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้ให้หลักการและมอบนโยบายในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมรับฟังปัญหาเพื่อแก้ไขต่อไป