สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนและครู เหตุเกิดบ้านไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง

วันที่ 3 เมษายน 2563 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 ได้มอบหมายให้ นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นางวรรณภา ภู่ดัด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ น.ส.ดอกไม้ ชินโคตร ศึกษานิเทศก์ นำเงินไปช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน ด.ช.กรวีระยศ ผดุงเวียง นักเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ จำนวน 5,000 บาท ซึ่งบ้านเกิดเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลัง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ณ บ้านเลขที่ 130 หมู่ 3 ต. หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ขณะนี้ได้พักอาศัยอยู่บ้านญาติเป็นการชั่วคราว และในการนี้ น.ส.สมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้เป็นตัวแทนคณะกรรมการกองทุนฯ มอบเงินกองทุนช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5,000 บาท ให้แก่ น.ส.ศิริขวัญ ภิรมย์กิจ ซึ่งเป็นมารดาของเด็กชายกรวีระยศ ผดุงเวียง ตำแหน่ง เจ้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

ในการนี้ น.ส.สมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้เป็นตัวแทนคณะกรรมการกองทุนฯ มอบเงินกองทุนช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5,000 บาท ให้แก่ น.ส.ศิริขวัญ ภิรมย์กิจ ซึ่งเป็นมารดาของเด็กชายกรวีระยศ ผดุงเวียง ตำแหน่ง เจ้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ