สพป.สกลนคร เขต ๑ มอบหน้ากากอนามัย (Face shield) ให้กับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

วันอังคารที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นายไพรวัลย์  จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๑ นำบุคลากรในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 1 ได้มอบหน้ากากอนามัย (Face shield) ให้กับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร โดยนายแพทย์กิติศักดิ์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร  รับมอบ  เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิค -๑๙) โดยหน้ากากอนามัย (Face shield) ได้รับสนับสนุนจาก สพป.สกลนคร เขต ๑ จำนวน ๒๙๘ อัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จำนาน ๕๓๐ อัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล จำนวน ๕๕๓ อัน  โรงเรียนสกลนคร (วันครู ๒๕๐๑) จำนวน ๗๐ อัน  โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์)  จำนวน ๒๔ อัน  โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ๕๐  อัน  รวมทั้งสิ้น ๑,๕๒๕ อัน