สพฐ.ร่วมส่งแรงใจจากคุณครู สู่คุณหมอสู้โควิด-19 ส่งต่อ Face Shield ให้ รมว.ศธ. ช่วยโรงพยาบาลทั่วประเทศ

วันที่ 7 เมษายน 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) และนายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม รับมอบหน้ากาก Face Shield สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และ เขต 2 รวมทั้งสิ้น จำนวน 25,000 ชิ้น พร้อมส่งมอบแก่ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เพื่อนําไปมอบให้แก่โรงพยาบาล ณ บริเวณสวนวันครู (หน้าอาคาร สพฐ.1)

นายอำนาจ วิชยานุวัติ (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดกิจกรรม “ส่งมอบหน้ากาก Face Shield แรงใจ จากคุณครู สู่คุณหมอสู้โควิด-19” ขึ้น เพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่กําลังต่อสู้กับโควิด-19 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนทั่วประเทศ ให้ความร่วมมือในการผลิตหน้ากาก Face Shield เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่อีกกว่า 200,000 ชิ้น

สำหรับวันนี้ นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พร้อมด้วย นายสุชาติ กลัดสุข ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ส่งมอบหน้ากาก Face Shield จำนวนเขตละ 12,500 ชิ้น รวมทั้งสิ้น จำนวน 25,000 ชิ้น เพื่อส่งมอบให้แก่ รมว.ศธ. นําไปมอบให้แก่โรงพยาบาล ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามที่เห็นสมควรต่อไป

ภาพ/ บรรจง  ตั้งคำ

รายงาน/ ศนท.สพฐ.