นายปฐมพงษ์​ สมอฝาก รองผอ.สพม.19 บันทึกข้อตกลงกับ เลขาธิการ กพฐ.(มีคลิปการประชุมย้อนหลัง)


เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมตะวันลับฟ้า สพม.19 นายไพโรจน์​ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 พร้อมด้วยนายณัฐภณ​ ดวงท้าวเศษ นายปฐมพงษ์​ สมอฝาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุม สพฐ.4 ชั้น2 เพื่อเป็นสักขีพยานในการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กับ นายปฐมพงษ์​ สมอฝาก ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 290 ราย ตามมติ ก.ค.ศ.ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

https://www.youtube.com/watch?v=8wBoUbZTsSY

………………………………………..
ขอขอบคุณข้อมูลจากนายณัฐพงศ์ บุญเหลือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

Work From Home อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

กฤตภาส ดวงไพชุม
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ /รายงาน