สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมรับชมรับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ.

วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม /หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมรับชมรับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ.เพื่อรับทราบนโยบาย และข้อราชการที่สำคัญเร่งด่วน ในช่วงนี้ โดยเฉพาะ แนวทางปฏิบัติและ การบริหารจัดการศึกษาในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤต โรคติดต่อ Covid-19 และในเวลา 09.00 – 10.30 น. ดำเนินพิธีการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ผ่านระบบทางไกล (Vedeo Conference) ระหว่าง ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้มอบหมายให้ ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ทำหน้าที่ประธานในการจัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU) ให้ นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ผู้ให้ข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1