สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่(MOU)

วันที่ 8 เมษายน เวลา 09.00 น. นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1, นายปกิจพจน์ กมลวรเดช ,นายอาคม สีพิมพ์สอ,นายวัลลภ วิบูลย์กูล, รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่(MOU) ระหว่าง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและนางสุดา สุขอ่ำ ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ จัดทำบันทึกข้อตกลงฯ และมีนายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้คำปรึกษา/แนะนำ(Coaching) และการประเมิน(Evaluation) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี