ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference “ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563”

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓   เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.
นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference “ผอ.สพท.ทั่วประเทศ
ครั้งที่ 3/2563”   มีนายวัลลภ วิบูลย์กูล รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย  ร่วมประชุม
โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบนโยบาย