‘หนองบัวพิทยาคาร’ สพม.19 เจ๋ง ! ติดโล่ใสบริการนักเรียนรับแบบ ปพ. ป้องกันโควิด-19 //

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เตรียมต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้ามาติดต่อขอรับเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แบบ ปพ.1 และ ปพ.2) ด้วยการติดตั้งโล่ใส พร้อมตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีนายบุญมา ภูเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายณรงค์ศักดิ์ พิเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนคอยให้บริการ ดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องวิชาการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ทุกวัน

…………………………………………………………..

ขอขอบคุณข้อมูลจากนายณรงค์ศักดิ์ พิเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม.19