พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนสองพี่น้อง และร่วมรับฟังนโยบายการจัดการศึกษา ปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๙ น. นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายสนิท แย้มเกสร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เดินทางมาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนสองพี่น้อง และในช่วงบ่ายร่วมรับฟังนโยบายการจัดการศึกษา ปี ๒๕๖๒ จากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนบางลี่วิทยา อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี