สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,ผอ.กลุ่ม ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 1.การขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED 2.การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 3.มติ ครม.เรื่องการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 4.การรับนักเรียน ข้อมูล Big Data(10 มิถุนายน 2562) 5.ระบบ Internet โรงเรียน 6.ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 7.การเตรียมความพร้อมสำหรับครูในเรื่องการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 8.ความก้าวหน้าในการดำเนินงานในพื้นที่นวัตกรรม 9.โรงเรียนนักจิตวิทยา และ 10.โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3