สพป.ลำพูน เขต 2 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายธนกร คำเฟื่องฟู ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยนางเจตนา แก้วทิพย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ อำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ บริเวณอาคารสำนักงาน และส่วนประกอบต่างๆของสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อความปลอดภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้มาติดต่อราชการ พร้อมกันนี้ทางสพป.ลำพูน เขต 2 นำโดยนายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบพระคุณทางคณะผู้บริหารอบจ.ลำพูน และนายเจริญ มณีทอง สมาชิกสภาจังหวัดลำพูน ที่ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่และน้ำยาในการฉีดพ่นในครั้งนี้