สพป.ลำพูน เขต 1 ประชุมเตรียมการเรียนการสอนในกรณีไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ

นายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมการเตรียมการจัดการเรียนการสอนในกรณีที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ กับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อวางแผนการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 และศึกษาผลกระทบต่อไปถึงการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อ ๆ ไปด้วย โดยได้ประสานงานกับ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการและศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ถึงความเหมาะสมในวิธีการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับนโยบายโดยรวมของประเทศ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563