ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดกีฬาสีภายใน และออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 (เวลา 09.00 น.) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดกีฬาสีภายใน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย โดยมีนายวงศ์วัฒน์ ภูมิประโคน ผอ.รร.อนุบาลประโคนชัย กล่าวรายงาน การจัดแข่งขันกีฬาดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2561 มีนักกีฬาและคณะกรรมการโรงเรียนเข้าร่วมการจัดกิจกรรม จำนวน 1,293 คน กีฬาที่จัดการแข่งขันมี 5 ชนิด ได้แก่ กรีฑา ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ และเปตอง เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ให้นักเรียนมีทักษะในการแข่งขัน สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ มีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง จากนั้น (เวลา 10.30 น.) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วย นายทรงชัย สุขแสนสุข ผอ.รร.บ้านระกาเสม็ด, นายโพชัน ขุนาพรม ผอ.รร.วัดบ้านหนองพลวง, นายสุวรรณ ไทยประโคน ผอ.รร.บ้านจาน และศึกษานิเทศก์ประจำพื้นที่ ออกตรวจเยี่ยม และนิเทศ ติดตามเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนอนุบาลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ (เวลา 13.00 น.) ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม และนิเทศ ติดตามเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้ให้หลักการและมอบนโยบายในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อแก้ไขต่อไป