สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมขับเคลื่อนโครงการ “เปลี่ยนบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนผู้ปกครองให้เป็นโค้ช”

วันที่ 13  เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด 4 โรงเรียน เพื่อร่วมกันพิจารณาวางแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อน โครงการ “เปลี่ยนบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนผู้ปกครองให้เป็นโค้ช” ซึ่งเป็นนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ในการจัดกิจกรรมการเรียนสอนที่เหมาะสมของครูและผู้ปกครอง อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมจะเอื้ออำนวย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ออกไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

https://www.facebook.com/pg/educationplk1/photos/?tab=album&album_id=3652038631533016

                    ปชส.สพ.พล.1: ภาพ/ข่าว