สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงานฯ

วันที่ 13 เม.ย. 63  ดร.พรหมินทร์  ศรีหมื่นไวย  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5  พร้อมด้วยคณะ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5   ผอ.กลุ่ม/หน่วย  และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5  ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงานฯ  เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์)  ประจำปี พ.ศ. 2563  ณ พุทธสถานอนุสรณ์เกษียณ 59  สพป.นครราชสีมา เขต 5