สพป.อุดรธานี เขต 3 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและจัดเรียงลำดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

14 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและจัดเรียงลำดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

ปสพ.สพป.อุดรธานี เขต 3/ ข่าว