รับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 15/2563

15 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น.  ดร.มโน  ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2  และนางรัตนมารินทร์  สืบสายทองคำ ดร.ประชา แสนเย็น  นายจิมจง  ทองคำวัน  รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา รับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference  ครั้งที่ 15/2563 ระหว่าง สพท. และ  สพฐ. เพื่อรับทราบแนวทาง และนโยบายในการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อนำสู่การปฏิบัติ และรับทราบแนวทางการรับสมัครเข้าอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณสำหรับครู หรือ Coding for teacher (C4T) พร้อมแนวทางการป้องกันรักษาสุขภาพให้ห่างจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ของ สพป.ตาก เขต 2 โดยให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการตัดเย็บหน้ากากอนามัยจากเศษผ้า และนำไปแจกจ่ายแก่สมาชิกในครอบครัวเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19  ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต2