สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 15/2563 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม /หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 15/2563 ผ่านระบบ Video Conference โดย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการศึกษา และข้อราชการที่สำคัญเร่งด่วน ในช่วงนี้ โดยเฉพาะ แนวทางปฏิบัติและ การบริหารจัดการศึกษาในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤต โรคติดต่อ Covid-19 ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน