สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Classroom และผลิตสื่อออนไลน์เพื่อการสื่อสารทางไกล

วันที่ 15 เมษายน 2563  เวลา 13.00 น. ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรภายใน สพป.ชม.2 ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Classroom เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารทางไกล เช่น การประชุมทางไกล การฝึกอบรมออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคม รวมไปถึงการสร้างเวปไซต์และสื่อออนไลน์ โดยใช้แอปพลิเคชั่นของ Google เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า 19(โควิด-19) และเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ให้แก่นักเรียนในปีการศึกษาที่จะมาถึง ตามนโนยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายสุภาพ บริบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นวิทยากร ณ ห้องพิฆเนศวร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่