ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมดี ผอ.สพป.กพ.2 เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ท่านดร.สมศักดิ์ เอี่ยมดี ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 พร้อมผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 4/2563 เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อม การประเมินวิทยฐานะ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีพิเศษ) การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น โดยมีท่านอำนวย อภิชาติตรากูล เป็นประธานการประชุม และดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ณ หอประชุมแม่ปิง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร